קורסים

קורס יסודות הבודי ספין

על מנת ללמוד קורס יסודות – בודי ספין אין צורך בידע לימודי מוקדם ומטפלים מתחומים שונים יכולים לשלב את השיטה בטיפול בו הם מתמחים ולהעצימו באופן משמעותי.

קורס מודול 1

במודול 1 מעמיקים את לימוד יסודות שיטת 'איזון חיים' שנלמדו בקורס יסודות – בודי ספין בעזרת נקודות גוף נוספות ועבודה רגשית עמוקה יותר.